Combinatie Burgerparticipatie

Maatschappelijke organisaties

Ambtenaren Bestuurders Gekozenen

Kaders en middelen

Advisering, regeling & uitvoering

Publiek: o.a. commissies
Privaat: o.a. stichtingen & verenigingen

Democratische controle verantwoording

CONTROLE 6. TOEPASSINGEN 5. WELKE JURIDISCHE VORM? 4. WELKE TAKEN EN BEVOEGDHEDEN? 3. WIE ZIJN DE ACTOREN? 2. WAT ZIJN DE KADERS? 1. DE BOOM VAN BINNENGEMEENTELIJK ORGANISEREN - MOGELIJKHEDEN, RANDVOORWAARDEN EN TOEPASSINGEN Colofon

Colofon

Initiatief
De Boom van Binnengemeentelijk organiseren is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Uitgebreide infomatie over dit thema is te vinden in het rapport Kleinschalig en Kleurrijk, vervaardigd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Redactie 
dr. Gert-Jan Leenknegt, Tilburg University.

 

Februari 2021 | www.rijksoverheid.nl

 

Voor vragen of opmerkingen: info.openbaarbestuur@minbzk.nl